Cooks & Cooking


Beste relaties,

Na 30 jaar detacheren, uitzenden, adviseren en in meer dan 700 keukens mee te hebben gelopen is het genoeg. Cooks & Cooking houdt op te bestaan.

1992, begint het voor mij. We begonnen als een van de eerste ondernemingen koks te detacheren. Toen nog onder de naam Koksadvisering/Koksbemiddeling. De naam Koksadvisering is ontstaan door het feit dat in 1995 de HACCP werd ingevoerd. We dachten daarin te adviseren. Maar uiteindelijk zat men niet te vragen om “advisering” maar om “handjes” in de keukens. In dat gat zijn wij toen gesprongen, en met succes. De afgelopen tijd was ik al aan het afbouwen. Leeftijd speelt mee. Maar ook omstandigheden.

De afgelopen jaren hebben we vele crisis meegemaakt. Denk aan 2003, 2008 en de jaren erna. Maar Corona heeft nu de doorslag gegeven. Evenementen liggen stil, bedrijfsrestaurants nog gedeeltelijk op slot, de horeca heeft het moeilijk.

Het heeft mij doen besluiten te stoppen en een vaste baan aan te nemen.

Al jaren werk ik samen met Food+, Antoine Voeten (www.foodplus.nl) Food+ neemt alle activiteiten over.

U kunt Antoine bereiken op telefoonnummer: 06-22889830

Hartelijk dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Cooks & Cooking

Evert van Dijk